سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

بذر قارچ هریسیوم Hericium erinaceus به نام قارچ ریش پیرمرد

بذر قارچ هریسیوم Hericium erinaceus به نام قارچ ریش پیرمرد

بذر قارچ هریسیوم Hericium erinaceus به نام قارچ ریش پیرمرد

 

 

بذر قارچ هریسیوم Hericium erinaceus به نام قارچ ریش پیرمرد،سر میمون (Hou tou gu ) در چین کشت می شود.در ژاپن به این قارچ Yamabushi-Taki و در فرانسهPom pom-blanc و در آمریکاقارچ شیر می گویند.در برخی کشورها نیز به نام قارچ سر خرس شهرت دارد. هریسیوم یکی از اعضاء کلاس بازیدیومیست،زیرکلاس هولوبازیدیومیست،راسته آفیلوفورا وخانواده هریسیاسه است. در طبیعت میوه قارچ به اندازه 5 تا 30 سانتی متر با ساقه ای ناقص دیده می شود.قارچ هریسیوم به رنگ سفید است اما به تدریج زرد می شود.برجستگی های سوزنی شکل در ظاهر قارچ بچشم میخورد که به درازای 3 تا 6 سانت هست و وسیله تشخیص سریع قارچ هریسیوم از سایر قارچهای جنگل میباشد.این دندانه ها یا سوزنهای آویزان در تمام جهات ساقه اصلی قارچ را می پوشاندو محل تجمع اسپورها است.اسپورها که وسیله تکثیر جنسی قارچ هستندسفید رنگ ،کروی،صاف و به سایز 6 تا 7 میکرومتر می باشند. هریسیوم یکی از قارچهای معروف چین است که در کتب مرجع آنرا قارچی خوشمزه وباارزش معرفی می کند.این قارچ در اعماق جنگل و برروی چوبهای پوسیده ومرده رشد میکند وبسیار نادر است،البته در فصول بهار وپاییز در جنگلهای شمال ایران یافت می شود. بسترهای گوناگون قارچ هریسیوم این قارچ برروی تفاله نیشکر،خاک اره پوست پنبه دانه،چوب ذرت،خرده های کاه برنج که با سبوس گندم یابرنج،ساکارز وسنگ گچ مکمل میگردندپرورش می یابد.برخی از تولیدکنندگان معتقدند که پوست پنبه دانه بهترین بستر برای کشت قارچ هریسیوم محسوب می شودچون: 1 - قیمت آن پایین است. 2- دسترسی به آن آسان است. 3- محصول بیشتری تولید می کند.